BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Naslovna / Javne nabavke

Javne nabavke

Javne nabavke u JKP „Hammeum“ Prokuplje se sprovode saglasno Zakonu o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 124/12, 14/15 i 68/15). Pozivi i sva obavezna i zakonom propisana dokumenta objavljuju se na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca i internet stranici osnivača.

Kontakt lica i rokovi za dostavljanje ponuda za svaku pojedinačnu nabavku navode se u javnim pozivima. Za opšte podatke o javnim nabavkama kontakt telefon je 027/321-788, email: vodovodpk@mts.rs