BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Naslovna / Obavestenja / Oglas o otuđenju motornih vozila putem javnog nadmetanja

Oglas o otuđenju motornih vozila putem javnog nadmetanja

На основу Одлуке Надзорног одбора бр.1649/1 од 28.02.2018.године, члана 26. Закона о јавним предузећима („Сл. глaсник РС“, бр. 15/2016) и члана 33. Закона о Јавној својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. зaкoн, 108/2016 и 113/2017), директор ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље објављује

О Г Л А С

о отуђењу моторних возила путем јавног надметања

I           Предмет јавног надметања

Отуђење мотрорних возила у власништву ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље  путем јавног надметања.

II         Предмет отуђења

ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље отуђује следећа моторна возила

  1. Застава „POLY“ 101

Запремина мотора 1116 cм³ – бензин

маса: 900 кг

број осовина: 2

снага мотора: 40 kw

година производње: 1997.

није у возном стању

почетна лицитациона цена: 14.280,00 динара

  1. Теренско возило „УАЗ“ Тип 315 12

Запремина мотора 2990 cм³ – дизел

маса: 1500 кг

број осовина: 2

снага мотора: 65 kw

година производње: 1985.

није у возном стању

почетна лицитациона цена: 29750,00 динара

 

  1. Теренско возило „Застава 630 N“

Запремина мотора 3456 cм³ – дизел

маса: 2500 кг

број осовина: 2

снага мотора: 60 kw

година производње: 1984.

није у возном стању

почетна лицитациона цена: 41.650,00 динара

III        Време јавног надметања

 

  1. Јавно надметање ће се обавити усменим путем дана 13.04.2018.године, са почетком у 12 часова у просторијама предузећа на адреси Трг топличких јунака бр.2.
  2. Депозит за учешће на јавном надметању износи 10% од почетне цене моторног возила које се жели купити.

Уплата депозита за лицитацију (навести које возило) уплатити на благајни ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље у улици 21.српске дивизије број 19 или на рачун предузећа број 330-47000289-71.

IV        Рок за пријаву

            Пријаве за учешће на јавном надметању са доказом о уплати депозита подносе се путм поште на адресу ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље, у улици 21.српске дивизије број 19, или предајом на писарници предузећа на истој адреси у затвореним ковертама са назнаком ,,Пријава на јавно надметање за продају моторних возила са назнаком редног броја возила за које се подноси пријава“.

            Пријаве се примају до 13.04.2018.године до 11 часова.

V         Начин и услови плаћања

По извршеном јавном надметању у року од 15 дана сачиниће се купопродајни уговор са купцем за моторно возило које је предемт јавног надметања, када ће се извршити и уплата целокупне купопродајне цене.

Уплаћена аконтација се урачунава у купопродајну цену. Свим учесницима јавног надметања, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након спроведеног јавног надметања.

На повраћај депозита нема право учесник на јавном надметању који не прихвата почетну цену које лицитира највећу цену а не закључи уговор или не уплати купопродајну цену.

VI        Време и начин предаје у посед

Моторно возило ће се предати у посед купцу по закључењу купопродајног уговора и прилагања доказа о уплати купопродајне цене у целости.

Моторна возила могу се погледати сваког радног дана у времену од 07:00 до 15:00 часова, на адреси ул.Милена Јовановића – гаража предузећа , контакт особа је Драган Ђорђевић, број телефона 064/8697-005.

                                                                                         Д и р е к т о р

                                                                                         ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље

                                                                                         Предраг Јовићевић

Preporučujemo

Prekidi vodosnabdevanja zbog radova na vodovodnoj mreži

U nedelju 10.02.2019. godine u periodu od 08.00 h do 13.00 h zbog zamene ventila ...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *